Auteursrechtverklaring

Mojlife respecteert intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerprechten en handelsgeheimen. Onze producten en afbeeldingen worden voornamelijk geleverd door leveranciers en merkeigenaren, en we nemen de bescherming van hun intellectuele eigendom zeer serieus. Hoewel alles in het werk is gesteld om de legitimiteit van alle producten en afbeeldingen te waarborgen, kunnen er vanwege het grote aantal items onbedoelde weglatingen optreden.

Als u een eigenaar van intellectueel eigendom of een geautoriseerde vertegenwoordiger bent en van mening bent dat een product dat op onze site wordt aangeboden inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom of handelsmerkrechten, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We beloven maatregelen te nemen om de legitieme rechten en belangen van houders van intellectuele eigendomsrechten te beschermen.


Stuur een e-mail met de volgende informatie naar [email protected]:
1. Bewijs van uw identiteit als de wettige eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van het vermeend inbreukmakende product of afbeelding.
2. Geef een gedetailleerde beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal en de locatie ervan op onze site (product-URL).
3. Om zo snel mogelijk contact met u op te nemen, verzoeken wij u zoveel mogelijk gedetailleerde informatie op te geven, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres, en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
4. Uw verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendom, diens vertegenwoordiger of de wet.
5. Een specifieke beschrijving van het intellectuele eigendom op onze website waarvan beweerd wordt dat het geschonden is (bijv. "Copyright XYZ", "ABC-handelsmerk, registratienummer 123456, geregistreerd op 1 januari 2004"). Geef in geval van inbreuk op het handelsmerk het registratienummer van het handelsmerk op of bewijs dat u de eigenaar bent van het handelsmerk of het gebruik ervan toestaat, zoals de link naar het eerste publicatieplatform, de URL van het inbreukmakende werk/de afbeelding.
6. Een verklaring van u waarin u bevestigt, op straffe van meineed, dat u de rechtmatige eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten of een vertegenwoordiger van de vermeend geschonden eigendomsrechten, waarin de juistheid van de bovenstaande informatie en kennisgevingen wordt bevestigd.

Houd er rekening mee dat:
Ons e-mailadres [email protected] is bestemd voor auteursrechtgerelateerde klachten. Deze e-mail accepteert geen irrelevante vragen. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam. We zullen snel reageren om de rechten van eigenaren te beschermen en eventuele problemen met betrekking tot vermeende geschillen over intellectueel eigendom op te lossen.

We moedigen eerlijke en eerlijke klachten aan en nemen elke klacht serieus. Houd er rekening mee dat het verzenden van een valse kennisgeving van inbreuk kan leiden tot juridische gevolgen, waaronder schadevergoedingen en advocatenkosten. Als u dus niet zeker weet of het materiaal in kwestie uw rechten schendt, dient u uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een melding bij ons indient. Dank u voor uw inzet om intellectueel eigendom te beschermen en we willen graag met u samenwerken om ervoor te zorgen dat intellectueel eigendom wettelijk wordt beschermd.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Aanmelden

Megamenu

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.